right of withdrawal form | godfrieds.com

Votre panier

Vous n'avez pas encore d'articles dans votre panier.

Connexion utilisateur

Modelformulier voor herroeping ( right of withdrawal)

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Godfried Vanden Daele

Molenstraat 30

8720 Wakken

Belgie

contact@godfrieds.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.