verkoopsvoorwaarden | godfrieds.com

Uw winkelwagen

U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.

Gebruikerslogin

verkoopsvoorwaarden

Godfrieds
verkoopsvoorwaarden webshop voor Consumenten
Ondernemingsgegevens

Godfried Vanden Daele
www.godfrieds.com
Molenstraat 30
8720 Wakken
België
tel : +32 496362906
ondernemings nr. :0684775854
btw nr : BE0684775854

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Godfrieds, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Molenstraat 30 , 8720 Wakken België , btw: BE0684775854 , (hierna 'Godfrieds') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Godfrieds moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Godfrieds aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.Vanaf 01/01/2024 vallen wij onder de btw- vrijstellingsregeling. Hierdoor wordt geen BTW aangrekend op onze facturen.De prijzen die we hanteren zijn variabel naar gelang de lichaamsafmetingen van de klant (MTM made to measure) of de maten van de bestelde kleding (STD standaard kleding),daardoor zijn de in onze cataloog enkel richtprijzen, bij het invoegen van een artikel in het winkelmandje geeft de klant zijn gevraagde afmetingen (MTM) of kledingstuk maten (STD) in en wordt de prijs opnieuw bepaald en aan de klant gevisualiseerd,Bij MTM of maatwerk is de juiste prijs enkel zicht baar "na" toevoegen in het winkelmandje.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Al onze prijzen zijn inclusief verzendkosten voor België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Ophalen door de klant bij ons werkhuis is ook mogelijk, dit kan tijdens het afrekenen gekozen worden en resulteert in een kleine terugbetaling tijdens het afrekenen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s of tekeningen zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Godfrieds niet. Godfrieds is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Godfrieds is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Godfrieds. Godfrieds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant kiest een model naar keuze , na het selecteren heeft de klant de keuze uit verschillende variaties voor dit model 
–stof
-splittype
-roktype
–….
deze variaties zijn modelafhankelijk en kunnen mede de prijs beïnvloeden , na deze variaties geeft de klant nog afmetingen in die voor het specifieke model nodig zijn, deze komen automatisch aangepast per model op het scherm
voor MTM kledingstukken zijn dit specifieke voor dit model : lichaams-/kledingstuk-afmetingen en passingen die de overwijdte voor bepaalde afmetingen op dit kledingstuk bepalen
-110 bandwijdte
-120 zijlengte
-1000 overwijdte band
–…..
voor STD kledingstukken zijn dit voor dit model specifieke kledingstukmaten ,
–Taillemaat
– tussenbeenlengte
voor de STD modellen is er per model een matentabel consulteerbaar (FAQ) waarin alle deelfafmetingen voor deze modellen af te lezen zijn.

Na al deze ingaven en het toevoegen in het winkelmandje wordt er een prijs herrekend die ook zichtbaar staat op het scherm voor de klant in het winkelmandje.
Om de aankoop verder te laten gaan kan men het winkelwagentje openen en zien wat er tot nu toe klaar staat om eventueel aan te kopen . Men kan hier nog steeds bijvoegen en eventueel artikels verwijderen, indien men wil overgaan tot de aankoop gaat men verder naar “afrekenen”. Het is echter zo dat vanaf dit moment de klant een gebruiker moet aanmaken zodat het systeem weet wie de klant is , zolang deze gebruiker niet is aangemaakt zal de knop “afrekenen” niet tevoorschijn komen.
Door “afrekenen komt men in een venster waar de klant zijn adresgegevens ingeeft om de zending te kunnen laten gebeuren.

Voor beide versies ,STD als MTM , hanteren wij intern een tolerantie van 3 % op alle afmetingen en controleren voor vertrek van onze goederen deze afmetingen, echter door het feit dat we met 100% natuurlijke grondstoffen werken en we de was-omstandigheden en draag-omstandigheden en luchtvochtigheid-omstandigheden bij de klant niet onder controle hebben, zullen wij geen enkele klacht omtrent afmetingen aanvaarden.
Alle maat gegevens worden bijgehouden en kunnen terug gebruikt worden bij eventuele latere aankopen zonder deze opnieuw te moeten ingeven .
Hierna wordt in het controlevenster nogmaals alle data van de bestelling gevisualiseerd voor de klant en kan de klant al dan niet verder gaan met de betaling , deze kan gebeuren volgens de door ons geafficheerde betalings-methodes onderaan op alle webpagina’s, opgelet deze methodes kunnen land per land verschillend zijn .
– via kredietkaart
– via bankkaart
– via overschrijving op rekeningnummer BE62 1030 5237 9361
Godfrieds is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Na betaling genereert het systeem een ordernummer en en wordt een bevestigings- mail naar de klant verstuurd.
Na deze betaling starten wij de productie van de kleding die we normaal binnen de 7 werkdagen naar de klant versturen. Indien er door gebrek van grondstoffen, of andere factoren die onze levertermijn kunnen beïnvloeden, de levertermijn niet zal gehaald worden dan brengen wij de klant hiervan op de hoogte , onder geen enkel beding zal de klant hiervoor vergoedingen kunnen eisen , indien Godfrieds dit wenst kan hij de aankoop laten beëindigen en de reeds betaalde prijs terugstorten .
Voor al onze zendingen maken wij gebruik van de diensten van Bpost waar de klant dan ook keuze heeft uit hun (Bpost) pakket van aflevermogelijkheden , het opvolgen van de zending kan dan ook via Bpost verder opgevolgd worden. Zoals reeds voorafgaand werd vermeld zijn de verzendingskosten inbegrepen in de prijs . De levertermijnen zijn dan ook volgens deze zoals gehanteerd door Bpost.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Godfrieds.
Omdat wij werken met Raw ongewassen denim is het mogelijk dat deze kledingstukken kleurafgeven (afbloeden), zeker op bleke oppervlaktes. Godfrieds kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Godfrieds was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Godfrieds.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Godfrieds te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
aanvraagformulier herroeping  

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Godfrieds

1 voor goederen type STD (standaard)
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen voor kledingstukken van het type STD (standaard ). De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant schriftelijk Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België of telefonisch +32 496 362 906 of per mail contact@godfrieds.com via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

2 voor goederen van het Type MTM (made to measure) maatwerk of CSTD en CMTM (customized, gepersonaliseerd) , worden volgens de maten en/of wensen van de klant gemaakt , hiervoor geldt het normale herroepingsrecht niet.
Echter indien de klant niet tevreden is over het resultaat kan het kledingstuk ,moet hij schriftelijk Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België of telefonisch +32 496 362 906 of per mail contact@godfrieds.com via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn grieven, Godfrieds verbindt zich ertoe om het kledingstuk 1 keer te laten terugsturen , op kosten van de klant ,en zal Godfrieds 1 poging ondernemen om het kledingstuk toch volgens de wensen van de klant te maken, is er na deze poging nog geen voldoening bij de klant dan wordt het geld terug gestort na het terug sturen van het kledingstuk terug op kosten van de klant. Het is echter zo dat enkel maatproblemen en personalisatie problemen hiervoor in aanmerking komen, algemene aspecten zoals look ,aspect en gevoel van het kledingstuk of stof of gebruikte materialen of afwerkingen komen hiervoor niet in aanmerking en er dus ook geen herroepingsrecht voor geldt,

Godfrieds zal geen retours aanvaarden die gewassen zijn door de klant , enkel kleding die in de toestand verkeerd zoals geleverd door Godfrieds zal aanvaard worden om terug te zenden .Om de herroepingstermijn (punt 1 STD) of het terugsturen van (punt 2 MTM CSTD CMTM) na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Godfrieds heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Godfrieds zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Godfrieds alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Godfrieds op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoop overeenkomsten kan Godfrieds wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Godfrieds geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Godfrieds betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie en herstelingen
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Godfrieds klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Godfrieds.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Godfrieds zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Herstellingen
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om kledingstukken, die door Godfrieds geproduceerd en verkocht zijn, terug te sturen voor herstelling.
Stuur ons hiervoor een e-mail (contact@godfrieds.com) om ons te informeren over de te herstellen schade, zodat we kunnen bevestigen hoe we verder gaan, het is mogelijk dat we besluiten om niet te herstellen als de schade te erg is. Na akkoord kan de klant de beschadigde goederen verzenden. De verzending naar ons is voor rekening van de klant en Godfrieds is op geen enkele manier verantwoordelijk voor problemen tijdens dit transport zoals schade, verlies of andere zaken.
Na inspectie van de te repareren goederen en voor herstelling sturen we een voorstel en prijsindicatie voor de herstelling, het is aan de opdrachtgever om te beslissen of hij dit al dan niet accepteert.
Na betaling worden de goederen gerepareerd en teruggestuurd naar de klant, verzending betaald door Godfrieds.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Godfrieds is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 362 906, via e-mail op contact@godfrieds.com of per post op het volgende adres Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Godfrieds beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Godfrieds zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Godfrieds respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens , facturatie en verzend adressen , lichaam afmetingen ,betaal gegevens, zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het opzetten van het patroon voor de kledingstukken, het verwerken van de bestelling en versturen van de goederen , het bijhouden van een order historiek, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België of mail adres Contact@godfrieds.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De gegevens worden zonder tegenreactie 50 maand bijgehouden.
Een deel van de gegevens worden verder gedeeld met onze partner die instaat voor het verzenden van de bestelling , hij ontvangt hiervoor ook enkel de gegevens die hij daarvoor nodig heeft 
Een deel van de gegevens worden ook verder gedeeld met de acquirer die instaat voor de betaling van de bestelling , hij ontvangt hiervoor enkel de gegevens die hij nodig heeft om een betaling uit te voeren, de gegevens die de klant deelt met onze acquirer komen niet bij ons terecht.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Godfrieds heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Godfrieds houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
In geval van een datalek op onze site , hebben wij een procedure die dan opgestart wordt.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Godfried Vanden Daele Molenstraat 30 8720 Wakken België of mail adres Contact@godfrieds.com.

Artikel 12: Gebruik van Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'Cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Er wordt gebruik gemaakt op onze site van :
-‘First party Cookies’ zijn technische Cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan-‘Third Party Cookies’ zijn Cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. Cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke Cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat Cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de Cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van Cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Godfrieds om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Godfrieds. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.Godfieds kan deze voorwaarden veranderen op elk tijdstip en zonder mee te delen. Bij een aankoop na een verandering in de voorwaarden zal door de klant terug aangeboden worden om deze te aanvaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).